ATILIM ÜNİVERSİTESİ’NİN İZ BIRAKAN 50 ÖĞRENCİSİ PROGRAMI

 

Aranan Kriterler ve Puanlamalar

 

ADAYLIK KRİTERLERİ VE BAŞVURU İÇİN GEREKENLER

 1. Üçüncü dönem veya daha üst dönem lisans öğrencisi olmak (yatay ve dikey geçiş öğrencileri için bölümlerinde en az iki dönem tamamlamış olmak)
 2. Genel not ortalaması en az 2.25 olmak
 3. Atılım Üniversitesi eğitimi süresince disiplin cezası ve 01.01.2017'den başvuru tarihine kadar Atılım Üniversitesi yerleşkesinde bir trafik cezası almamış olmak
 4. İlan edilen süreler içerisinde başvuru yapmış olmak
 5. Atılım Üniversitesi Akademik veya İdari personeli tarafından doldurulmuş bir referans mektubu (sistem üzerinden) Birden fazla referans mektubu doldurulduğunda, sadece ilk gönderilen mektup değerlendirilecektir.
 6. Niyet Mektubu yazmak.  Bunun için, aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
  • Metin en az 250 en fazla 800 kelime olmalı.
  • Öğrenci kendini tanıtmalı.
  • Atılım’ın İz Bırakan 50 Öğrencisi programına neden uygun olunduğu belirtilmeli.
  • Atılım’ın İz Bırakan 50 Öğrencisi başvurusunda üniversitede alınan eğitimin başvuru sahibine ne gibi katkılarının olduğu belirtilmeli.
  • Kişişel ilgi alanları ve gelecek hedefler anlatılmalı.
  • Atılım’ın İz Bırakan 50 Öğrencisinden biri seçilme durumunda bu kişinin Üniversitemize ne gibi katkıları olacağı anlatılmalı.
 7. Adaylık kriterlerini taşıyan öğrenci programa en fazla iki kere seçilebilir ve iki kere seçilene kadar başvurma hakkına sahiptir.

 

PUANLAMA İÇİN KATEGORİLER

(Toplam 100 puan olup, her kategorinin toplam puana katkısı %20’dir. Her faaliyet belgelenmelidir ve her belge sadece bir faaliyet için kullanılmalıdır)

1. Akademik Başarı (En fazla 40 puan)

Genel Not Ortalaması (CGPA) 2.25 veya daha yüksek olmalı

2. Toplumsal /Sosyal Hizmet (En fazla 80 puan)

(Toplumsal/Sosyal Hizmet: Çevre, çocuk, dezavantajlı gruplar, hayvan, ihtiyaç sahipleri, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konulara yönelik çalışmaları kapsar.)

 1. Toplumsal/sosyal hizmet konularında faaliyette bulunmak (10 puan, en fazla 2 faaliyet)
 1. Toplumsal/sosyal hizmet topluluk veya kampanyalarında eski/yeni aktif üyelik (5 puan, en fazla 2 üyelik)
 2. Toplumsal/sosyal hizmet topluluk veya kampanyalarında mevcut aktif liderlik (15 puan, en fazla 2 liderlik görevi)
 3. Toplumsal/sosyal hizmet topluluk veya kampanyalarında eski aktif liderlik (10 puan, en fazla 2 liderlik görevi)

3.     Girişimcilik (En fazla 90 puan)

 1. Bu alanda üniversite içi veya dışı çalışmalarda bulunmuş olmak (5 puan, en fazla 2 çalışma)
 1. Bu alanda ödül almaya aday gösterilmiş veya başvuru yapmış olmak (5 puan, en fazla 2 adaylık)
 2. Bu alanda ödül almış olmak (10 puan, en fazla 2 ödül)
 3. Resmi kurumlar tarafından onaylanmış bir iş fikrine/iş planına sahip olmak (15 puan, en fazla 2 fikir/plan)
 4. Üniversite öğrencisi olduğu süre içerisinde ticari bir işletme kurmuş ve yönetmiş veya halen yönetiyor olmak (20 puan)

4.  Ders Dışı Önemli Üniversite Faaliyetleri (En fazla 150 puan)

(Sanat, kültür, spor ve akademik öğrenci kulüp veya topluluklarında faaliyetler)

 1. Öğrenci Kulüp veya Topluluklarında mevcut aktif üyelik (10 puan, en fazla 2 üyelik)
 2. Öğrenci Kulüp veya Topluluklarında eski aktif üyelik (5 puan, en fazla 2 üyelik)
 3. Öğrenci Kulüp veya Topluluklarında mevcut aktif yöneticilik/liderlik pozisyonu (15 puan, en fazla 2 aktif liderlik pozisyonu)
 4. Öğrenci Kulüp veya Topluluklarında eski aktif yöneticilik/liderlik pozisyonu (10 puan, en fazla 2 eski liderlik pozisyonu)
 5. Öğrenci yarışmalarına katılım, mevcut veya eski (5 puan, en fazla 2 katılım)
 6. Öğrenci yarışmalarında başarı, mevcut veya eski (10 puan, en fazla 2 başarı)
 7. Ders dışı Lisans Araştırma tecrübesi, mevcut veya eski (15 puan, en fazla 2 tecrübe)
 8. Üniversite’nin akademik ve idari birimlerinde başarı ile çalışmış olmak veya çalışmak (5 puan, en fazla 2 görev)

5.     Diğer Önemli Faaliyetler (En fazla 130 puan)

 1. Üniversite’yi Üniversite dışında başarı ile temsil etmiş olmak veya etmek (15 puan, en fazla 2 temsil)
 2. Uluslararası değişim ve staj programlarına katılmak ve başarı ile tamamlamak (15 puan, en fazla 2 program)
 3. İngilizce dili dışında belgelendirilebilir ikinci veya üçüncü yabancı dil bilmek (her dil için 5 puan)
 4. Zorunlu stajların dışındaki staj ve iş deneyimleri (10 puan, en fazla 2 staj/iş deneyimi)
 1. Atılım Üniversitesi çift ana dal (10 puan) veya yan dal (5 puan) öğrencisi olmak
 2. Niyet Mektubu (en fazla 10 puan)
 3. Referans Mektubu (Atılım Üniversitesi akademik veya idari personeli tarafından bir veya en fazla iki adet Referans Mektubu yazılmalıdır. Toplam en fazla 10 puan, iki referans mektubu olduğunda puanların ortalaması alınacaktır)
 4. Kişisel gelişim,  mesleki veya akademik alanlarda sertifika veya katılım belgesi almak (5 puan, en fazla 2)